Gwarancja na usługi

Gwarancja na usługi

Decydując się na poddanie zabiegom w naszej klinice, zyskujesz pewność, że zostaną one wykonane na najwyższym poziomie. Efekty naszego leczenia stomatologicznego podlegają poniższym warunkom gwarancji.

 

Okresy gwarancji:

 • wypełnienie kompozytowe – 2 lata;
 • leczenie kanałowe pod mikroskopem – 3 lata;
 • stałe uzupełnienie protetyczne w postaci korony, mostu lub nakładu – 2 lata;
 • ruchome uzupełnienie protetyczne – 2 lata;
 • chirurgiczna część leczenia implantologicznego – 3 lata;
 • protetyczna część leczenia implantologicznego – 2 lata.

Czas gwarancji jest liczony od dnia wykonania usługi lub oddania pracy protetycznej.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • koron tymczasowych;
 • protez ruchomych natychmiastowych, oddawanych bezpośrednio po usunięciu zęba
  lub zębów;
 • konieczności wykonania leczenia kanałowego wraz z odbudową, jeżeli po wykonaniu wypełnienia kompozytowego w naszej klinice konieczne jest przeprowadzenie takiego leczenia, z uwzględnieniem, że koszt pierwotnego wypełnienia pomniejsza całkowity koszt dodatkowego leczenia;
 • powtórnego leczenia kanałowego w przypadku, jeżeli ząb był już leczony kanałowo, a zdjęcie radiologiczne wskazuje na powikłany przebieg pierwotnego leczenia;
 • następstw odłamania ściany lub pęknięcia zęba, jeżeli na wyraźne życzenie pacjenta zrezygnowano z wykonania korony protetycznej, co zostało odnotowane w karcie pacjenta;
 • recesji dziąsłowej w obrębie koron protetycznych na zębach lub implantach;
 • prac protetycznych przerabianych lub w jakikolwiek sposób modyfikowanych poza naszą kliniką lub przez pacjenta;
 • prac wykonanych w niepełnym zakresie w stosunku do zaplanowanego leczenia;
 • prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku i wyraził wyraźną zgodę na przedstawione ryzyko niepowodzenia, co zostało odnotowane w karcie pacjenta.

 

Warunki utrzymania gwarancji:

 • wizyty higienizacyjne u higienistki co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce także kontrola zębów i uzupełnień protetycznych;
 • w przypadku leczenia kanałowego pod mikroskopem wykonanie odpowiedniej odbudowy po leczeniu w czasie nie dłuższym niż 14 dni;
 • w przypadku uzupełnienia protetycznego stałego (most, korona, nakład, korona
  na implancie):

  • wymagane jest kompletne uzupełnienie braków zębowych w obu łukach w minimalnym zakresie do drugiego zęba przedtrzonowego włącznie;
  • w celu zachowania pełnej gwarancji uwzględniającej mechaniczne uszkodzenia ceramiki licowej pracy protetycznej, objawiające się szczególnie w postaci pęknięć, starć i innych uszkodzeń tej ceramiki, uzupełnienie protetyczne stałe
   w zakresie powyżej 4 punktów, powinno być wykonane w tzw. relacji centralnej (CR) po wcześniejszej deprogramacji wraz z kompletną przebudową zgryzu;
  • jeżeli pacjent posiada parafunkcje, konieczne jest wykonanie i noszenie w nocy lub w dzień i w nocy odpowiedniej szyny ochronnej.

 

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia i niepowodzenia kliniczne prac powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej;
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym;
 • nieszczęśliwych wypadków;
 • fizjologicznego lub patologiczno-zapalnego zaniku kości w obrębie przyzębia lub okolicy okołowszczepowej;
 • współistniejącego schorzenia, mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, epilepsja, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami).

 

Zalecenia pogwarancyjne dla zapewnienia jak najdłuższej trwałości pracy:

 • wizyty higienizacyjne u higienistki co 4 miesiące lub co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce także kontrola zębów i uzupełnień protetycznych;
 • w przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego podścielanie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat;
 • w przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego w konstrukcji z tzw. zatrzaskami precyzyjnymi lub teleskopami, podścielanie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż co 2 lata.

 

Jeżeli po okresie gwarancyjnym dojdzie do uszkodzenia wykonanej pracy, a Pacjent do tego czasu zachowa wszystkie ww. warunki utrzymania gwarancji i zalecenia pogwarancyjne, to Klinika Supradent Matuszewscy zobowiązuje się do wykonania naprawy na preferencyjnych warunkach finansowych.