Technologia

Cyfrowy tomograf komputerowy

Badania tomograficzne służą do oceny ilości kości w obrębie jamy ustnej i diagnostyki szczegółowej. Badania te są niezmiernie istotne w przebiegu leczenia implantologicznego oraz chirurgicznego. Dodatkowo wspomniany aparat wykonuje zdjęcia panoramiczne, które mają znaczenie przeglądowe.

Cyfrowy aparat radiologiczny punktowy

Zdjęcia te obrazują dokładnie pojedynczy ząb i służą do pogłębionej diagnostyki oraz są niezbędne w trakcie leczenia kanałowego, jak również po jego zakończeniu.

Autoklaw

Aparat służący do sterylizacji narzędzi gorącą parą. Urządzenie, z którego korzystamy, charakteryzuje najwyższa z możliwych klasa jakości sterylizacji.

Mikroskop zabiegowy

Absolutnie konieczny do leczenia kanałowego, coraz częściej używany także do wykonywania wypełnień kompozytowych i prac protetycznych.

Lupy zabiegowe

Tam gdzie mikroskop nie jest używany, zawsze korzystamy z lup o powiększeniu od 2,5 do 4,5 razy.

Zestaw urządzeń do leczenia kanałowego

W skład zestawu wchodzi urządzenie do opracowywania kanałów za pomocą najnowocześniejszych pilników rotacyjnych z jednoczesnym elektronicznym pomiarem długości kanału. Pozostałe urządzenia służą do wypełnienia kanałów na gorąco.

Urządzenie Pa-On

Elektroniczna bezprzewodowa sonda do mierzenia kieszonek przyzębnych, niezmiernie pomocna w przebiegu choroby przyzębia. Umożliwia ona graficzną prezentację wyników na monitorze komputera i jest nieodzowna w diagnostyce oraz monitorowaniu efektów leczenia.

Urządzenie Quicksleeper

Elektronicznie sterowany aparat do wykonywania znieczulenia. Urządzenie to posiada dwie funkcje – możemy podać znieczulenie bezboleśnie do tkanek miękkich lub za pomocą specjalnej wirującej igły bezpośrednio do wnętrza kości. To drugie wykonujemy w przypadku, gdy znieczulenie pacjenta w tradycyjny sposób nie przynosi pożądanych efektów.

Fizjodyspenser

Urządzenie służące do nawiercania łoża pod implanty oraz do ich wprowadzania.

Artykulator

Specjalny aparat, który wiernie odzwierciedla sposób funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych i w ten sposób pozwala na wykonanie dobrze dopasowanych zgryzowo uzupełnień protetycznych.

Kamera wewnątrzustna

Używana jest głównie przez nasze higienistki. Za jej pomocą możliwe jest zobrazowanie stanu zębów w ustach pacjenta.

Instrumentarium mikrochirurgiczne

Bardzo istotne, lecz kosztowne, a przez to często pomijane w chirurgii stomatologicznej. W połączeniu z mikroskopem i lupami znacząco wpływa na jakość i precyzję zabiegu chirurgicznego.