Przeszczep tkanek miękkich

  • Przeszczep tkanek miękkich to zabieg chirurgiczny wymagający absolutnej precyzji.
  • W implantologii odpowiednia ilości dziąsła jest tak samo ważna, jak odpowiednia ilość kości.
  • Zwiększenie ilości dziąsła przy implancie, zębie własnym, jak i pod koroną w moście wpływa znacząco na poprawę estetyki

   

Na czym polega przeszczep tkanek miękkich?

Zabieg ten jest podobny do zabiegów wykonywanych w chirurgii plastycznej. Polega na pobraniu cienkiego płatka tkanki miękkiej z podniebienia i wszczepieniu go w innym miejscu w jamie ustnej. Mogą być różne powody zastosowania tej procedury.

 

Kiedy należy zastosować przeszczep tkanek miękkich w obrębie jamie ustnej?

  • Ze względów estetycznych często konieczne jest zwiększenie ilości dziąsła przy implancie, zębie własnym lub pod koroną w moście. Wykonuje się wówczas przeszczep łącznotkankowy – przeszczepiany fragment pochodzi z głębszych warstw błony śluzowej podniebienia i działa podobnie jak wypełniacze w chirurgii plastycznej twarzy. W przypadku koron, w moście możemy w ten sposób zapewnić efekt estetyczny polegający na wrażeniu wyłaniania się korony bezpośrednio z dziąsła, podczas gdy w rzeczywistości wisi ona nad dziąsłem.
  • Gdy dziąsło w okolicy planowanego implanta jest ruchome. Takie dziąsło nie zapewnia możliwości utrzymania przez pacjenta dobrej higieny wokół implanta. Konsekwencją takiej sytuacji może być jego utrata. W wyniku przeszczepu uzyskujemy dziąsło nieruchome i zbite, które tworzy stabilny kołnierz wokół korony na implancie, zapewniając łatwe utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej przez pacjenta. W ten sposób zwiększamy przewidywalność leczenia i stabilność efektu estetycznego.
  • W celu zwiększenia stabilności i przewidywalności zabiegów pokrycia recesji na zębach własnych. W rezultacie otrzymujemy znacznie lepszy efekt estetyczny.

 

Co daje przeszczep?

Zarówno w protetyce, jak i w implantologii, kluczowe znaczenie mają trwałość oraz efekt estetyczny. Przeszczep tkanek miękkich pozwala na poprawę w obu tych obszarach.

 

UWAGA!

Niezastosowanie przeszczepu tkanek miękkich wiązać się będzie z pogorszeniem efektu estetycznego leczenia, a w przypadku implantów i recesji, obniży również jego stabilność oraz przewidywalność.

 

W jaki sposób wykonujemy zabiegi przeszczepienia tkanek miękkich?

Przeszczepy tkanek miękkich to precyzyjny zabieg chirurgiczny. Wymaga on zastosowania szczególnego instrumentarium, a także pracy w dużym powiększeniu.

 

Mamy bardzo duże doświadczenie w tego typu zabiegach i stale doskonalimy naszą wiedzę oraz umiejętności, co daje gwarancję najwyższego, światowego poziomu leczenia.