Konsultacja

  • Leczenie stomatologiczne w naszej klinice zawsze zaczyna się od diagnostyki. Przeprowadzamy ją w oparciu o najwyższe światowe standardy.
  • Skrupulatność na etapie diagnostyki decyduje o końcowym efekcie i trwałości leczenia oraz zadowoleniu naszych pacjentów.
  • Pomimo, że diagnostyka stanowi dodatkowy koszt, to finalnie pozwala pacjentowi oszczędzić czas i pieniądze.
  • Cały proces diagnostyczny przeprowadzamy w naszej klinice.

 

Czym jest diagnostyka?

Diagnostyka jest kluczowym elementem leczenia. Błąd na tym etapie skutkować będzie całym nieprawidłowym leczeniem. Diagnostyka służy do stworzenia planu leczenia i składa się z dokładnego wywiadu obejmującego ogólny stan zdrowia pacjenta, a także z badania klinicznego jamy ustnej, zdjęć radiologicznych, modeli diagnostycznych, jak również w określonych przypadkach, z deprogramacji i rejestracji zgryzu w tzw. relacji centralnej wg Koisa.

Diagnostyka stomatologiczna to także diagram uzębienia. Obrazuje on najważniejsze potrzeby lecznicze w postaci usunięć, leczeń kanałowych i potrzebnych wypełnień kompozytowych. Niezmiernie ważny jest także wywiad dotyczący głównych problemów stomatologicznych pacjenta i jego oczekiwań względem efektów leczenia.

Kiedy stosujemy diagnostykę?

Diagnostyka jest punktem wyjścia dla procesu leczenia, a zrozumienie oczekiwań pacjenta to gwarancja jego zadowolenia z efektów leczenia.

Czym wyróżnia się diagnostyka w Supradencie?

Nasi lekarze poświęcają każdemu pacjentowi odpowiednią ilość czasu. Pozwala to znaleźć najlepsze rozwiązania, które zawsze będą uwzględniać oczekiwania pacjenta. Głęboka wiedza z zakresu odbudowy zgryzu oraz planowanie prac z uwzględnieniem zgryzu i estetyki to największe atuty naszego zespołu.

Swoją wiedzę i doświadczenie nieustannie pogłębiamy poprzez systematyczne szkolenia i udział w sympozjach. Szczególne znaczenie ma dla nas stosowanie się do wytycznych Johna Kois’a – uznanego amerykańskiego autorytetu w dziedzinie stomatologii, który stworzył schemat postępowania w przypadku całkowitej przebudowy zgryzu i estetyki uśmiechu pacjenta.