09-10-2021

Implanty – na czym to polega i dlaczego warto korzystać z najnowszej technologii

Gusta bywają rozmaite, ale piękny i zdrowy uśmiech to wizytówka, którą nikt by nie pogardził. Czasem jednak naturze trzeba pomóc i uzupełnić powstałe z rozmaitych przyczyn braki w uzębieniu. Przy obecnej wiedzy medycznej najlepszym na to sposobem są implanty stomatologiczne – zarówno w zakresie trwałości, jak i estetyki. Pacjent otrzymuje estetycznie odbudowany ząb, który w pełni zastępuje ten utracony i nie stwarza konieczności szlifowania sąsiednich zębów, co jest wymagane w przypadku wykonania tradycyjnego mostu.

Czym jest implant i jakie są jego zalety?

Implant to sztuczny korzeń, który stanowi podparcie dla pojedynczej przykręcanej korony protetycznej uzupełniającej pojedynczy brak zęba, mostu na implantach uzupełniającego brak kilku sąsiadujących zębów lub ruchomej, czyli wyciąganej protezy. Składa się zawsze z części śródkostnej (tytanowy element wkręcany do kości) oraz ze wspomnianej powyżej części protetycznej. Zalety stosowania implantów w przypadku braku jednego lub kilku zębów koło siebie, to przede wszystkim większa estetyka i wspomniany brak ingerencji w sąsiednie zęby. Jest to również jedyny sposób odbudowy na stałe brakujących zębów, jeżeli brak dotyczy ostatniego lub ostatnich zębów w łuku. W tym przypadku nie można zastosować tradycyjnego rozwiązania mostowego na zębach naturalnych po ich oszlifowaniu, ponieważ zwyczajnie brakuje tylnego filara dla podparcia takiej konstrukcji. Z pomocą przychodzą nam implanty, które w zależności od braku uzupełniają brakujący pojedynczy ząb lub kilka sąsiadujących zębów na końcu w łuku. Brak zębów trzonowych na końcu w łuk u pacjenta, zaburza prawidłowy proces żucia i może przyczyniać się do wielu schorzeń związanych z przewodem pokarmowym.

Z kolei w przypadku protezy, implanty zapewniają nieporównywalnie większy komfort i stabilność. Szczególnie stabilność, ma niebagatelne znaczenie, ponieważ eliminuje ryzyko nagłego wypadnięcia protezy, dzięki czemu pacjent nie czuje się skrępowany w sytuacjach społecznych, jak np. podczas rodzinnych uroczystości, spotkań towarzyskich i służbowych.

Warto również nadmienić, że dzięki koronom na implantach sąsiadujące i przeciwstawne zęby są stabilizowane i nie przemieszczają się w kierunku luki. Dodatkowo część śródkostna implantów przeciwdziała zanikowi kostnemu wyrostka zębodołowego, czyli kości w której kiedyś znajdowały się zęby. To z kolei przeciwdziała efektowi starczego wyglądu, który pojawia się w wyniku zanikania tej części kostnej.

 

Jakie są rodzaje koron na implancie?

Korona na implancie może być cementowana lub przykręcana. Ta druga opcja jest bardziej korzystna dla pacjenta, ponieważ w razie potrzeby daje możliwość szybkiego odkręcenia, a przede wszystkim eliminuje konieczność użycia cementu. Ten z kolei może być niebezpieczny, jeżeli podczas cementowania przedostanie się poddziąsłowo do tkanek miękkich. Coś takiego zdarza się dosyć często, jako że podczas cementowania lekarz nie ma pełnej kontroli nad ewentualnym nadmiarem cementu, który finalnie prowadzi do stanu zapalnego wokół implanta, co z kolei prowadzi do jego nieuchronnej utraty, dlatego w najlepszych europejskich gabinetach stomatologicznych nie wykonuje się już cementowanych prac na implantach.

 

Kiedy należy zdecydować się na implant?

Zwlekanie z wprowadzeniem implanta skutkuje pogorszeniem warunków do implantacji, dlatego najlepiej jest zaplanować leczenie implantologiczne jeszcze przed usunięciem zęba. Należy pamiętać, że według najnowszej wiedzy stomatologicznej nie każdy ząb warto leczyć za wszelką cenę. Ważne jest racjonalne zarządzanie kością, ponieważ długo utrzymujący się stan zapalny wokół zęba prowadzi do utraty kostnej, co utrudnia lub nawet uniemożliwia późniejszą implantację, kiedy długo i uporczywie leczony ząb w końcu trzeba usunąć. Dlatego polecamy pacjentom, żeby dokładnie rozważyli wszystkie za i przeciw, zanim zdecydują się na ratowanie mocno uszkodzonego zęba, ponieważ w praktyce będzie to mogło co prawda nieco odsunąć jego ekstrakcję w czasie, ale odbędzie się to kosztem pogorszenia warunków do implantacji.

Idealny czas na wszczepienie implanta to okres pomiędzy 6. a 12. tygodniem (w zależności od warunków klinicznych) od usunięcia zęba. Wówczas standardowo wykonuje się odbudowę kostną za pomocą membrany resorbowalnej. Technika taka jest przewidywalna,  nie powoduje powikłań i pozwala na łatwiejsze osiągnięcie zamierzonych rezultatów odbudowy kostnej, oczywiście w sytuacji gdy nie zwlekaliśmy zbyt długo z usunięciem zęba wokół którego były obecne stany zapalne.

W przypadku gdy pacjent długo zwlekał z usunięciem zęba, który posiadał stany zapalne lub gdy pacjent decyduje się na implant po roku, kilku czy nawet kilkunastu latach, to do odbudowy kostnej konieczne staje się użycie membrany nieresorbowalnej lub przeszczepu w postaci bloku kostnego. Obie techniki są zdecydowanie bardziej skomplikowane, mniej przewidywalne klinicznie, a dodatkowo bardziej kosztowne i zwyczajnie mniej przyjemne dla pacjenta.

Innym aspektem pozostawienia przez dłuższy czas nieuzupełnionej luki w uzębieniu jest zarówno pochylenie się sąsiednich zębów w stronę luki, jak i wysunięcie zęba przeciwstawnego. Pojawia się wówczas konieczność leczenia ortodontycznego w celu skorygowania nieprawidłowo ustawionych zębów.

 

Czy implanty warte są swojej ceny?

Jeżeli nikt nie przedstawi Ci odpowiedniego kontekstu, cena odbudowy zęba na implancie może wydawać Ci się wygórowana. Pamiętaj jednak, że uzupełniając brakujące zęby zyskujesz coś więcej niż tylko pełny garnitur zębów w buzi. Zyskujesz możliwość uśmiechania się szeroko i nieskrępowanego uczestnictwa w życiu społecznym, jakiej nie jest w stanie zapewnić Ci klasyczna proteza. Inną alternatywą jest oczywiście wspomniany powyżej most, który jednak przyczynia się zawsze do trwałego uszkodzenia sąsiednich zębów, a koszty tego rozwiązania, co jest niezmiernie ciekawe, są obecnie identyczne lub wyższe od kosztów związanych z odbudową zęba na implancie. Należy też podkreślić, że w trakcie wykonania tradycyjnego mostu protetycznego może zaistnieć konieczność leczenia endodontycznego zębów filarowych, ponieważ po ich szlifowaniu pacjenci niejednokrotnie mogą odczuwać dolegliwości bólowe, co w efekcie doprowadzi do sytuacji, gdzie leczenie mostowe będzie droższym leczeniem od implantologicznego. Warto wziąć to wszystko pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej metody leczenia.

 

Innym aspektem jest trwałość i w tym przypadku dobrze wprowadzony implant może służyć całe życie, oczywiście pod warunkiem stosowania się pacjenta do zaleceń lekarza w kwestii higieny jamy ustnej i przy ogólnym dobrym stanie zdrowia.

 

Jak sprawdzić czy mam dobre warunki do wprowadzenia implanta?

Przekonały Cię przedstawione zalety, ale nie masz pewności, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie? Badaniem, które rozwieje większość wątpliwości jest tomografia komputerowa. Daje ona zarówno stomatologowi, jak i pacjentowi pełny obraz sytuacji klinicznej. Samo badanie trwa kilka minut i jest nieszkodliwe dla zdrowia. Dostarcza bardzo dużo informacji o tym, ile jest kości w wymiarze pionowym i – przede wszystkim – na szerokość. Ten ostatni parametr jest często kluczowy dla decyzji, czy wprowadzenie implanta jest w ogóle możliwe i czy leczenie jest w pełni przewidywalne długoczasowo. Dodatkowo badanie tomografem doskonale obrazuje sąsiednie struktury anatomiczne, jak np. dno zatoki szczękowej, czy nerw zębodołowy dolny, co jest kluczowe, by struktury te nie zostały w żadnym stopniu naruszone ani uszkodzone podczas zabiegu.

 

Gdzie wykonam badanie?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – nie musisz szukać zewnętrznej placówki, ponieważ możesz wykonać badanie tomograficzne w naszej klinice, która posiada nowoczesny cyfrowy tomograf komputerowy. W zależności od wyników lekarz w czasie konsultacji zweryfikuje, czy masz odpowiednie warunki do wprowadzenia implanta, a także czy sam zabieg w Twoim konkretnym przypadku jest całkowicie bezpieczny. W niektórych przypadkach klinicznych nie ma możliwości wprowadzenia implanta bez dodatkowych, często skomplikowanych zabiegów, mających na celu odbudowę tkanki kostnej. W skrajnie trudnych przypadkach zaproponujemy wykonanie mostu protetycznego. Przyjdź do nas, a na pewno znajdziemy optymalne dla Ciebie rozwiązanie.

Opracowanie

Szymon Matuszewski

Lekarz stomatolog