Odbudowa kostna

  • Utrata zęba zawsze prowadzi do zaniku kości, choć u każdego pacjenta proces ten może mieć różne nasilenie.
  • Jeżeli zanik jest znaczny, uniemożliwia to wprowadzenie implanta bez jednoczesnego lub wcześniejszego zabiegu odbudowy kostnej.
  • Odpowiednia ilość kości wokół implanta to także gwarancja jego estetyki i trwałość w przyszłości.
  • W naszej klinice wykonujemy pełne spektrum zabiegów odbudowy kostnej.

   

Czym jest zabieg odbudowy kostnej i kiedy go stosujemy?

Odbudowa kostna to zwiększenie ilości kości, szczególnie na szerokość w miejscu planowanego implanta. Zabieg ten stosujemy wówczas, gdy w miejscu planowanego implanta jest jej zbyt mało. Stan taki jest głównie wynikiem usunięcia zęba, a wielkość ubytku zależy od tego, kiedy i jak był usuwany ząb oraz od indywidualnej skłonności do utraty kości po usunięciu zęba. Predyspozycja ta jest charakterystyczna dla danego pacjenta.

 

Dlaczego w przypadku małej ilości kości trzeba przeprowadzić zabieg odbudowy kostnej?

Odbudowa kostna daje pewność, że implant w przyszłości będzie funkcjonował prawidłowo, a jego estetyka będzie stabilna. Wprowadzenie implanta przy braku odpowiedniej ilości kości bez jej odbudowy jest bardzo niepewnym rozwiązaniem i zawsze zakończy się niepowodzeniem. Zdarza się jednak, że pacjent nie zgadza się na odbudowę kości lub też odbudowa jest bardzo trudna technicznie. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest odbudowa brakującego zęba w oparciu o most. Wymaga on jednak trwałej ingerencji w sąsiednie zęby, ponieważ w takim przypadku zachodzi konieczność ich oszlifowania.

 

Jak przebiega proces odbudowy kostnej?

Istnieją dwa rodzaje odbudowy kości:

  • Z zastosowaniem membran resorbowalnych – wykonuje się ją zawsze jednocześnie z wprowadzeniem implanta. Jest to technika najodpowiedniejsza dla małych ubytków kości.
  • Z zastosowaniem membran nieresorbowalnych – wykonuje się ją obecnie także z jednoczesnym wprowadzeniem implanta. Jest to technika dająca olbrzymie możliwości, lecz jest wrażliwa na najmniejsze błędy – zarówno pacjenta, jak i lekarza.

 

Co jest najważniejsze w nowoczesnej implantologii?

Dwa kluczowe elementy nowoczesnej implantologii to prawidłowe pozycjonowanie implanta i zapewnienie odpowiedniej ilości kości wokół niego. Pozycjonowanie to wprowadzenie implanta w idealnej pozycji dla przyszłej korony protetycznej. Odpowiednią ilość kości uzyskujemy poprzez odbudowę kostną i jest ona gwarantem trwałości i estetyki.