Radiologia

  • Radiologia jest niezmiernie ważna dla pełnej diagnostyki i stanowi niezbędny element nowoczesnego leczenia stomatologicznego.
  • W naszej klinice posiadamy wysokiej jakości sprzęt do wykonywania zdjęć rentgenowskich (punktowych i panoramicznych) oraz badań tomograficznych.
  • Wszystkie urządzenia radiologiczne w naszej klinice są w pełni cyfrowe i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie pacjentów.

 

Czym jest radiologia?

Radiologia w stomatologii zajmuje się obrazowaniem tych struktur, które nie są widoczne w badaniu klinicznym. Zaliczamy do nich  korzenie zębów, kość, a także zmiany zapalne w jej obrębie. Jedynym sposobem na przeprowadzenie pełnej diagnostyki jest wykonanie zdjęć radiologicznych lub tomografii komputerowej.

Badania radiologiczne, które wykorzystujemy w leczeniu stomatologicznym to:

  • Zdjęcia punktowe (małoobrazkowe) – obrazują pojedyncze zęby.
  • Zdjęcia panoramiczne (przeglądowe) – przedstawiają całość uzębienia wraz z okolicznymi strukturami.
  • Tomografia komputerowa – obrazuje wyjątkowo dokładnie strukturę kostną razem z jej przekrojem poprzecznym i służy do oceny ilości tej struktury przed planowanymi zabiegami implantologicznymi. Stanowi także cenne uzupełnienie zdjęć radiologicznych.

 

Dlaczego sprzęt wykonujący zdjęcia radiologiczne oraz tomograf powinien być najwyższej jakości?

Nowoczesne urządzenia radiologiczne, którymi dysponuje nasza klinika, są gwarantem dobrej jakości obrazowania oraz całkowitego bezpieczeństwa pacjentów.

 

Na jakie parametry urządzeń do obrazowania trzeba zwrócić uwagę?

Nowoczesny sprzęt do obrazowania to zawsze urządzenia cyfrowe, które emitują minimalną dawkę promieniowania. W związku z tym zdjęcia cyfrowe, które wykonujemy w naszej klinice, są całkowicie  bezpieczne. Ponadto nasz cyfrowy tomograf komputerowy pozwala na zmniejszenie pola obrazowania, co bezpośrednio wiąże się z dalszym zmniejszeniem promieniowania.